+31 (0) 318 415 585 info@churchofgod.nl

Geschiedenis van de Church of God Nederland

Volle Evangelie Bethel Kerk in Nederland

Buiten de twee genoemde Bethelgroepen bestonden er nog een aantal losstaande Bethelgemeenten. In 1974 kwam dr. H.L. Senduk voor korte tijd naar Nederland en zocht deze losse gemeenten op. Hieruit ontstond de “Volle Evangelie Bethel Kerk”, welke in 1975 als kerkgenootschap werd geregistreerd. De oprichters waren: H.L. Senduk, J. Sondak, H.V. Tombeng, G.H. de Leau, W. Stollé en dr. S.K. Thé. Hoewel zij eveneens voor de naam “Betel” kozen, was er geen band met al die bestaande Bethelgroepen. Het genootschap bestond uit gemeenten, welke 1950 en 1962 waren ontstaan en tot 1975 onafhankelijk opereerden. Na de oprichting stapten enkele gemeenten van de twee andere groepen over naar de Volle Evangelie Bethel Kerk.

In 1981 waren er 15 gemeenten aangesloten. Sinds 1977 verschijnt de “Bethel Koerier” als contactblad voor de leden. Er is een levendige uitwisseling en wederzijdse hulpverlening tussen de aangesloten gemeenten. In landelijk verband worden er conferenties en retraites georganiseerd. De plaatselijke gemeenten zijn alle autonoom. De samenwerking tussen de gemeenten wordt verwezenlijkt door de synodale vergaderingen, welke eenmaal per jaar door het kerkelijke bureau worden uitgeschreven. In de synodale vergadering heeft elke voorganger (evangelist) stemrecht en worden de besluiten met eenparigheid van stemmen genomen.

De leiding van het kerkelijk bureau is toevertrouwd aan een, door de synode aan te stellen, secretaris. Dr. S. K. Thé uit Zwijndrecht is de secretaris en behartigt als zodanig de algemene belangen van het kerkgenootschap. Mede door een bloeiend jeugdwerk en de activiteiten van de vrouwenafdeling mag de gemeenschap zich verheugen met een gestadige groei. Met de Amerikaanse pinksterorganisatie Church of God (Cleveland) groeide een hechte band. De Church of God is op de Assemblies of God na, de grootste pinksterkerk ter wereld met in totaal anderhalf miljoen leden. Een bijzonder kenmerk is de voor pinksterbegrippen vrij strakke kerkorganisatie.

Het Europese hoofdkwartier is in Urbach bij Stuttgart. In Rudesberg heeft men een internationale bijbelschool, waar ook enkele leden van de Bethel gemeenten uit Nederland hun opleiding genoten. Op vrijdag 9 juli 1982 werd tijdens een plechtigheid in het conferentie-oord De Bron te Dalfsen een overeenkomst getekend, waarbij de Volle Evangelie Bethel Kerk zich officieel affilieerde met de Church of God. Superintendent L. DeLong tekende de overeenkomst namens de Church of God, dr. Thé deed dit namens de Volle Evangelie Bethel Kerk.