+31 (0) 318 415 585 info@churchofgod.nl

Wat Wij Geloven

Geloofsbelijdenis, Leerstelling, Statuten en Huishoudelijke reglement

Wat is de theologie van Church of God?

Het zou teveel plaats en tijd nemen om de hele theologie op deze website uiteen te zetten.

Daarom zullen we 5 belangrijke punten hieronder weergeven:

1. We geloven dat God bestaat uit drie personen: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

2. In de volheid des tijds heeft God Zijn Zoon (Jezus Christus) doen geboren worden uit de maagd Maria. God gaf Zijn Zoon om de mensheid van zonden te bevrijden opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven ontvangt. Om ons vrij te kopen van zonden betaalde Jezus aan het kruis van Golgotha de prijs van onze redding met Zijn kostbaar bloed.

3. Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden, ongerechtigheden en krankheden. Ten derde dage stond Hij op uit de dood en verbleef voor Zijn Hemelvaart nog 40 dagen bij Zijn discipelen waar Hij hen onderwees aangaande het Koninkrijk Gods.

4. Nadat Jezus ten aanschouwen van vele mensen, ruim 500 in getal, ten hemel voer beloofde Hij dat Zijn Vader in de hemel de Trooster, de Heilige Geest, zou zenden om voor altijd bij hen te zijn. Tien dagen later, op de eerste Pinksterdag, werden zij die Hem verwachten op bovennatuurlijke wijze gedoopt met de Heilige Geest en spraken in nieuwe tongen, welke de hemelse taal van God is.

5. Deze doop met de Heilige Geest, zo geloven wij, is ook nog voor vandaag in deze moderne tijd. Met deze doop ontvangen we de kracht van de Heilige Geest en Zijn gaven.

 

Voor meer informatie zie http://www.churchofgod.org/beliefs/declaration-of-faith

Voor de Statuten en Huishoudelijke reglement: Zie de pdf file