Philia, Storge, Eros en Agape

Zij zijn: Phileo, Storge, Eros en AgapeIeder van deze liefdes vormen heeft zijn eigen karakteristiek. En dadelijk zullen we zien hoe zijn zich onder elkaar verschillen.Als je dit nog nooit gedaan hebt, dan maak vandaag een besluit ".....dat je echtgeno(o)t(e) de mooiste, prachtigste persoon in de wereld is en dat je geboeid bent door haar/zijn liefde."

 

'Storge' is een fysieke tonen van de liefde met ZUIVERE motieven. De eerste liefdes vorm wordt: ‘Storge’ genoemd, en gaat over de natuurlijke affectieve band in een GEZIN.   

 

Deze liefde is een menselijke liefde gebaseerd op een verbond. 

 

'Storge' is een fysieke tonen van de liefde met zuivere motieven. Omdat een paar zo veel van elkaar genieten, knuffelen ze, kussen ze, en houden ze de handen. (De vrouw heeft deze meestal meer nodig dan de man. (Touching en genegenheid zonder seks als motief)   

 

'Storge' liefde ontbreekt meestal vanwege EMOTIONELE problemen. De wonden van een trauma, verwaarlozing of een ander probleem uit het verleden moeten worden doorgewerkt; ..... anders, voelt zich de ene partner afgewezen omdat ze geloven dat hun partner niet affectief met hun wil zijn.  Het is niet dat ze niet willen, maar ze hebben moeite vanwege de emotionele blokkade het uit te drukken.

 

'Phileo' is echter tweerichtingsverkeer in de liefde.  Dan bestaat er Phileo liefde, gevormd uit het wortelwoord Philia.  Dit woord wordt ongeveer 72 keer in het nieuwe testament gebruikt en slaat op de warme affectieve gevoelens van VRIENDSCHAP die komen en gaan.   

 

De meesten die over liefde denken, nemen aan dat dit werkelijk liefde is, dus “Ik word verliefd en het gaat ook weer voorbij.”    Als je huwelijk gebouwd is op dat soort liefde, dan zijn er momenten waarop je erg verliefd bent en momenten waarop je het minder bent. Je zou verliefd kunnen worden, en dan op eens niet meer, als dat de basis voor je relatie was.   

 

'Phileo' is echter tweerichtingsverkeer in de liefde – het verwacht altijd een reactie. Het is de liefde voor een relatie, kameraadschap, delen, gemeenschap en vriendschap. Zij delen elkanders gedachten, gevoelens, houdingen, plannen en dromen. Ze vertrouwen elkaar de meest intieme geheimen, angsten en noden toe, die ze niet met anderen zouden delen.  

Een huwelijk zonder 'Phileo' zal onbevredigend zijn – al is de hartstocht in de slaapkamer nog zo groot.

Het is dus een menselijke liefde. Het heeft God niet “nodig” om te bestaan…….maar zonder God in het vizier, zal die menselijke liefde sterven. Terwijl 'Eros' geliefden maakt……, maakt Phileo een intieme kameraadschap die elkaar vertrouwt. Zij delen elkanders gedachten, gevoelens, houdingen, plannen en dromen.

EROS: Een ander Grieks woord voor liefde is Eros,  wat in de Bijbel niet gebruikt wordt  (maar het is wel een Bijbels principe), en de definitie ervan is seksuele aantrekkingskracht of seksuele liefde. God sprak over dit soort liefde toen Hij zei, dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, gehecht zijn aan een vrouw, en zij zullen één vlees worden.  Ook het Bijbelboek met de titel `Hooglied` gaat over seksuele liefde, die God bedoeld heeft voor in de huwelijksrelatie. De andere soorten liefde (Storge, Phileo, Agape) kan elk mens vrij gebruiken, maar EROS is beperkt tot binnen de huwelijksrelatie.   

 

EROS wordt uitgedrukt in poëzie, bevestigende woorden, het hof maken, die speciale blik in de ogen……… en ook een gevoel dat je niet gelukkig kunt zijn in je leven zonder elkaars kameraadschap en liefde.  Eros-liefde is volledig emotioneel en kan niet worden toegeschreven aan de wil.

Terwijl de meesten van ons eros in onze levens hebben ervaren, zal eros op zich zelf niet lang stand houden. Een ander Grieks woord voor liefde is Eros, wat in de Bijbel niet gebruikt wordt  (maar het is wel een Bijbels principe), en de definitie ervan is seksuele aantrekkingskracht of seksuele liefde. 

God sprak over dit soort liefde toen Hij zei, dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, gehecht zijn aan een vrouw, en zij zullen één vlees worden.  Ook het Bijbelboek met de titel `Hooglied` gaat over seksuele liefde, die God bedoeld heeft voor in de huwelijksrelatie. De andere soorten liefde (Storge, Phileo, Agape) kan elk mens vrij gebruiken, maar EROS is beperkt tot binnen de huwelijksrelatie.   

 

EROS wordt uitgedrukt in poëzie, bevestigende woorden, het hof maken, die speciale blik in de ogen……… en ook een gevoel dat je niet gelukkig kunt zijn in je leven zonder elkaars kameraadschap en liefde.  Eros-liefde is volledig emotioneel en kan niet worden toegeschreven aan de wil.

Terwijl de meesten van ons eros in onze levens hebben ervaren, zal eros op zich zelf niet lang stand houden. De meeste deskundigen beweren dat het slechts 18 tot 24 maanden zal duren in de beste relaties, als een andere vorm van liefde niet voorhanden is.

Zonder AGAPE liefde, wordt Eros, het gepassioneerde verlangen naar seks, eenzijdig. Seks wordt dan het bevredigen van eigen behoeften. AGAPE verlangt ernaar dat de andere partner is tevreden gesteld.    1Korintiërs 7:3 “En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man”

 

Agape   Liefdestraat – eenrichtingsverkeer.  De Bijbel zegt dat we elkaar moeten liefhebben met Gods vorm van liefde, die de Agape-liefde is. Dat is de enige soort liefde die niet gebaseerd is op gevoelens.

Agapè is betrokken en distantieert zich niet.

Wat is Agape-liefde? Er zijn vele facetten en 1 Kor. 13 geeft de hele definitie van wat Agape liefde inhoudt. Hier worden de principes van liefde gedetailleerd beschreven.

•        Ze heeft onvoorwaardelijk lief wie liefdeloos is.

•        Ze is niet gebaseerd op blinde sentimentaliteit, maar op de kennis van wat het beste           is voor de ander.

•        Ze is de beste manier om de partner in het huwelijk te zegenen.AGAPE is geen impuls van gevoelens, het gaat niet altijd samen met de natuurlijke neiging, noch geeft het zichzelf alleen aan degenen waarvoor ze affiniteit gevoeld hebben.

Het feit weergevend dat het menselijke huwelijk naar het voorbeeld is van de goddelijke relatie tussen Christus en de kerk wordt aan mannen gezegd van hun vrouwen te houden met een hartelijke, onbaatzuchtige liefde.  

 

Efez.5:25:Mannen, hou (Agape) van je vrouwen, net zoals Christus van zijn kerk hield, en Zichzelf ervoor gaf    

 

? Wat gebeurt er als je de hoogste vorm van liefde, “Agape” wegneemt ? 

  • Als je “Agape” wegneemt,….dan heb je een zelfzuchtige Phileo liefde die zegt: “Hoe kan deze vriendschap   mij tevreden stellen?
  • Als je “Agape” wegneemt,…. dan heb je een zelfzuchtige Storge liefde, die zal afnemen, omdat 'zelf' het niet zo belangrijk ziet, tenzij het iets wil.
  • Als je “Agape” wegneemt,….dan heb je een zelfzuchtige Eros liefde, die een gepassioneerde verlangen naar seks, eenzijdig maakt.

Welk soort liefde vermissen jullie in je huwelijk?

  •   Is het de STORGE-liefde (het gevoel van gezin en vertrouwen, knuffelen, kussen, handje houden)
  •   Is het de EROS-liefde, de seksuele relatie (b.v. omdat je een ander niet kunt vergeven, of andere conflicten    die blokkeren)
  •   Is het de PHILEO-liefde, de vriendschappelijke liefde (geen tijd voor elkaar om een vriendschappelijk relatie-niveau te ontwikkelen of een hart tot hart gesprek te hebben.)

Hoe wil je dat er van je gehouden wordt, volgens je gevoel, of Ik vind je wel aardig?..... Of wil je dat er een BESLUIT genomen wordt om van je te houden? (AGAPE). 

Als je liefde niet ONVOORWAARDELIJK is, dan ga je ze geven wat ze verdienen, dat geeft problemen.   En je kunt er zeker van zijn, dat wanneer jij een fout maakt, je zult oogsten wat je gezaaid hebt.

  •  Je moet je echtgeno(o)t(e) liefhebben door het BESLUIT te nemen om lief te hebben met Gods vorm van liefde (AGAPE) en de gevoelens zullen volgen. Als alle VIER VORMEN van LIEFDE in het huwelijk aanwezig zijn, is het huwelijk compleet.

 


 

"In kerk wordt agape-liefde vaak ingeruild voor philia-liefde"

"Philia-liefde is een liefde die wél resultaat geeft, maar geen vrucht voortbrengt!" Dat zegt Bijbelleraar Aad van de Sande. “Philia-liefde betekent warme en oprechte belangstelling voor je naaste hebben. Het is een liefde die je kunt hebben zonder wedergeboren te zijn. Aad: "Als we kijken naar een organisatie als Artsen zonder Grenzen, dan werken daar mensen die vanuit een warme oprechte belangstelling in de hele wereld werken, zelfs met de inzet van hun eigen leven. Maar dit wil nog niet zeggen dat deze artsen wedergeboren zijn. Naast philia-liefde is er ook eros-liefde, het woord zegt het al, seksuele liefde, oftewel ‘ik gerichte liefde’. Daarnaast kennen we de agape-liefde. En over deze liefde gaat het, want alleen deze liefde brengt je naar het Kruis, waar het zondeprobleem wordt opgelost. Het is de liefde van God Zelf, want Hij is de Bron van Liefde!"

"Gods liefde is in Zijn Zoon geopenbaard. Wanneer iemand tot geloof komt en zich buigt voor het Kruis van Christus, wordt de Liefde van God in zijn of haar hart uitgestort. En daarna is het mogelijk om de ander echt lief te hebben met de Liefde van Christus, omdat Zijn Liefde in ons hart is ontvangen. Het is een Liefde die er voor kiest om de ander lief te hebben, wie die persoon ook is. We houden dan van iemand omdat God van diegene houdt. We houden niet van hun zonden en– God houdt daar ook niet van - maar van die persoon zelf, omdat we hebben gezien en ervaren, dat God ons eerst heeft liefgehad. Ook toen wij zelf in zonden leefden," aldus Van de Sande. "Het is een liefde waarmee wij onze vijand kunnen liefhebben. De vraag is of we genoeg ruimte aan onze wil geven aan deze agape-liefde."

"Wat ik nu dikwijls in kerken zie, is dat de agape-liefde wordt vervangen voor de philia-liefde. Alles moet geaccepteerd worden ‘onder het mom van liefde’. ‘Als er maar eenheid is...,’ hoor je dan." Dat zien we ook in de Nederlandse cultuur: alles moet kunnen. "Maar dat is een liefde die ten koste gaat van de waarheid, terwijl we moeten liefhebben in waarheid. We moeten wel van mensen houden, maar we mogen de zonden niet door de vingers zien, omdat God de zonden niet door de vingers ziet. Want juist daarvoor stierf Zijn Zoon! Als we de zonden wel door de vingers zien, wordt het een liefde zonder Het Kruis, liefde zonder Waarheid, een schijnliefde. Echter, we zien ook, dat christenen heel hard voor de waarheid strijden, maar dan wel liefdeloos," stelt Aad vast. "Liefde is confronterend. Maar het moet altijd mensen vrij maken, omdat de waarheid vrij maakt. Het Woord van God is een zwaard, maar als we met Bijbelteksten mensen verwonden, dan doen we iets niet goed! En zijn we net zoals Petrus die met het zwaard een oor afhakte van die soldaat bij de arrestatie van Jezus. Wanneer we iemand vermanen, dan moet dit doordrenkt zijn van Liefde. Want zo was Jezus!"

Soms lukt het niet om mensen lief te hebben met de agape-liefde. Dat kent Aad van de Sande ook uit zijn eigen leven. "Iedereen kent wel mensen waar je liever een straatje voor om loopt. En als we dat aantreffen in ons leven, laten we dan bidden tot God en vragen om Zijn ;iefde!’ Als we dat doen, staan we bij het Kruis en zien we opeens weer de oneindig gezegende Liefde die God voor ons heeft, ondanks onze zonden. Op dat moment merk je dan, dat je met de liefde die je bij het Kruis hebt ontmoet, andere mensen kunt liefhebben. Dan wordt je door de liefde van God gedreven. Zo was er ook een persoon in mijn leven, waar ik het heel moeilijk mee had, maar toen ik daarvoor bad nam God mijn hardvochtige gevoelens weg en sindsdien kon ik met die vrouw normaal omgaan."

Aad sluit zijn verhaal af met een oproep. "De liefde van God, moet veel meer belicht worden. Als dat niet gebeurt, krijgen we een egoïstische wereld, terwijl die al zo egoïstisch is. Er zou een revolutie van liefde moeten komen. Christenen zouden, die liefde moeten uitstralen. Maar dat kan alleen als zij zichzelf eerst hebben verloren bij het Kruis van Jezus."

 

 

 

 

First impressions.

Naturally, my first impression of these headphones is based off of the look of them. They have a classic over-the-ear style that is highlighted by a blue LED light that indicates the power for the noise canceling. The padding on the ear pieces seems adequate for extended usage periods.

They are wired headphones, but the 3.5mm stereo mini-plug cable is detachable. Something else I noticed right of the bat was the very nice carrying case that comes with them. It has a hard plastic exterior with a soft cloth interior that helps to protect the surface of the headphones from scratches. I never truly appreciated cases for headphones until I started carrying them from place-to-place. Now I can’t imagine not having a case.

A perfect fit.

Once I gave the headphones a thorough once-over exam, I tried them on. As I mentioned, they have a classic over-the-ear style and just looking at them, the padding on the ear pieces seem adequate and the peak of the headband seemed to be a bit lacking, but you don’t really know comfort unless you try on the product. So, I slipped the headphones on and found them to be exquisitely comfortable.

Quality.

Now that I had the headphones on my head, I was finally ready to plug and play some music. I plugged the provided cable into the jack on the headphones and then the one on my iPhone 6. Then I called up Pandora. I tend to have a very eclectic music purview and have many stations set up for different moods. From John Williams to Fallout Boy, the sound quality of these headphones was remarkable. There is an amazing depth of sound and incredible highs and lows that make listening to music a truly breathtaking experience.

It’s safe to say that because of my unique professional experiences, I’ve tested out a lot of headphones.

In order to test how voices sounded, and the overall art of sound mixing, I pulled up Netflix on my iPad Air 2 and watched a few minutes of a movie to hear all the nuances of the film. None of them were lost. In fact, I ended up hearing sounds that I hadn’t heard before. Echoes…birds chirping…wind blowing through trees…breathing of the characters…it was very impressive what the headphones ended up bringing out for me.