Spijt of berouw?

Spijt en berouw zijn elkaars tegenpolen. Paulus zet droefheid van de wereld (spijt) en droefheid naar Gods wil (berouw) tegenover elkaar: ‘Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid van de wereld brengt de dood’ (2 Korinthiërs 7:10).

Spijt is droefheid van de wereld en is gericht op onszelf. We kunnen er spijt van hebben dat we zo stom zijn geweest een misstap te begaan, waardoor we nu geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van onze zonden. Wat hebben we allemaal over ons heen gehaald door kwaad te doen. Nu zitten we met de brokken.

Berouw is droefheid naar Gods wil en richt zich niet op onszelf maar op de ander. Bij berouw is het goddelijk besef tot ons doorgedrongen wat wij God en mensen hebben aangedaan. In deze geest sprak de verloren zoon tot zijn vader: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.’ De reactie van de vader is indrukwekkend. Hij zegt tegen zijn knechten: ‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.’ En ze begonnen feest te vieren.

David had werkelijk berouw van al zijn zonden. Hij schreef een lied over zijn affaire met Bathseba en verzocht de koorleider om deze hymne (Psalm 51) in de openbare eredienst met de gemeente te zingen. De waarheid had David vrijgemaakt en iedereen mocht het weten en er lering uittrekken.

Structure enables flexibility.

If you’re not sure how much time you are actually spending on various tasks, use a tool like Rescue Time (their free version is excellent!) which runs in the background and tracks where your time is being spent. It can even send you weekly reports so you know exactly how much time you wasted on Facebook, or spent in your email inbox! You can assign different websites or programs/applications on a scale of very distracting to very productive, so you can see at a glance things like: which days of the week you’re most productive, which times of the day you’re most productive, and the sites on which you’re spending the most distracting time. Turns out I’m consistently “in the zone” around 3pm in the afternoon; so instead of trying to tackle highly creative work first thing in the morning (when my brain is barely functioning), I handle it in the afternoon, when I know I’m at my peak!

Creating more margin has been game-changing for my business.
What would be possible for yours?