Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten. (Hosea 4:6)

De samenleving heeft een tijdperk bereikt waarin het leven steeds meer maakbaard lijkt te worden. Wetenschappelijk ontwikkeling maken het onmogelijke mogelijk terwijl economische ontwikkelingen vrijwel alles wat mogelijk is lijken te commercialiseren. In onze postmoderne samenleving heeft  ‘gezond leven’ een prijskaartje gekregen. Echter is de snelheid waarmee onze samenleving vooruit raast  niet door iedereen bij te houden. Niet iedereen slaagt erin om even hart in de tredmolen mee te rennen en velen dreigen eruit te vallen.

Waarden en normen principes (voor zover deze nog aanwezig zijn) worden steeds meer bepaald door de publieke opinie. Centraal staat dat ieder individu moet kunnen zeggen en zijn naar gelang de bewogenheid en begeerte vanuit zijn/haar hart. Deze trend stimuleert dat steeds meer mensen minder vertrouwd zijn met hun schepper, God!

God wil een intieme relatie met Zijn kinderen. De mensheid heeft hier meer dan ooit behoefte aan. Ondanks dat wij in een welvaart staat leven, lijden velen aan vereenzaming, gebrek aan empathie, digitale verslaving en zijn hongerig naar een echte aanraking van liefde.

Het is onze passie om het koninkrijk van God op aarde te vestigen door de harten van mensen door de gave van de redding die we in Christus Jezus ontvangen hebben. We zijn toegewijd aan het opleiden van leiders die hun roeping in un leven willen definiëren en volbrengen in het leven van de geest omwille van het dienen van Gods koninkrijk naar de waarheid van de Schrift in het leven van de geest in deze wereld.

John & Shakila