COG Visie doc

Welkom bij COG (Church of God), een netwerk van kerken dat gedreven wordt door de passie om Gods levende Koninkrijk zichtbaar te maken in ons land, in onze gemeenten en in ons leven. Onze visie is geworteld in een diep geloof en een verlangen om de liefde en de waarheid van God te verspreiden, terwijl we anderen aanmoedigen om een leven van betekenis en hoop te leiden in Christus.

Bij COG geloven we dat de Kerk meer is dan alleen een verzameling gebouwen of een religieuze organisatie. Wij zien de Kerk als een levend organisme dat wordt gevormd door mensen - mensen die verlangen naar een diepere relatie met God en een betekenisvolle impact willen hebben in de wereld om hen heen.

Onze visie begint met het erkennen van Gods soevereiniteit en het ervaren van zijn genade en liefde. We streven ernaar om iedereen te helpen begrijpen wie God werkelijk is en wat Hij heeft gedaan door Jezus Christus. We verlangen ernaar dat mensen de kracht van Gods liefde en de transformatie die het kan brengen, persoonlijk ervaren.

In onze gemeenten streven we naar een cultuur van liefde, gastvrijheid en gemeenschap. We willen een veilige plek bieden waar mensen zich welkom voelen, ongeacht hun achtergrond, levensstijl of omstandigheden. We moedigen groei en ontwikkeling aan, zodat iedereen zijn of haar unieke gaven en roeping kan ontdekken en gebruiken om anderen te dienen.

Als COG-netwerk van kerken verlangen we ernaar om bruggen te bouwen en samen te werken met anderen die dezelfde passie delen. We geloven in het belang van partnerschappen en samenwerking met andere kerken, organisaties en individuen om Gods Koninkrijk uit te breiden en de wereld te transformeren.

Onze visie is dat COG-kerken plaatsen zijn waar mensen hoop vinden, genezing ervaren, hun potentieel ontdekken en een leven van betekenis leiden in overeenstemming met Gods wil. We zijn toegewijd om te dienen, te onderwijzen, te inspireren en te mobiliseren, zodat Gods levende Koninkrijk steeds zichtbaarder wordt in ons land, in onze gemeenten en in ons persoonlijke leven.