Bright Fame

Mens & Samenleving

Bright Fame helpt vrouwen en mannen om uit de prostitutie te stappen. Samen willen wij ontdekken waar hun passies, dromen en talenten liggen zodat zij op de bestemming komen die bij hen past. Als organisatie vinden we het belangrijk om er voor de prostituees te zijn. Het persoonlijke contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie is een belangrijk speerpunt van Bright Fame. Geloof, betrokkenheid en professionaliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

Bright Fame en  Mens & Samenleving zijn sinds 2018 partners. Samen bieden we hulp om een stukje menselijkheid te brengen aan zij die werkzaam zijn in een onmenselijke wereld.

Als Bright Fame houden we ons, naast het straatwerk en de hulpverlening, bezig met:

Bewustwording:
Bewustwording van problematieken die spelen rondom prostitutie en het motiveren van mensen om hier iets aan te doen. Dit doen we oa. op ons kantoor in Amsterdam waar we regelmatig groepen scholieren en studenten van diverse opleidingen ontvangen. Ook werken we mee aan allerlei onderzoeken, geven wij interviews en presentaties en verzorgen wij spreekbeurten.

Media:
We mogen een spreekbuis zijn voor vrouwen die zelf hun stem niet kunnen laten horen. Er is namelijk maar een heel kleine groep mondige vrouwen die hun stem laten horen maar het verhaal van een grote groep vrouwen waar wij contact mee hebben wordt niet gehoord. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau mogen wij een woordvoerder zijn voor deze vrouwen en worden wij uitgenodigd om hun stem te laten horen. We hebben goede contacten met diverse politici.

Samenwerken:
Bright Fame neemt een eigen plek in op de Wallen en vindt het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken met andere vergelijkbare organisaties. We maken deel uit van diverse samenwerkingsverbanden. In Amsterdam vinden gezamenlijke bidstonden met de diverse christelijke organisaties plaats en werken wij nauw samen met het Scharlaken Koord. Landelijk is er een hulpverleningsnetwerk actief vanwaaruit gezamenlijke acties worden ontplooid en we maken deel uit van het CPOE-overleg voor de hulp richting Oost-Europa.

Preventiewerk:
Bright Fame vindt het belangrijk dat jongeren op jonge leeftijd leren gezonde keuzes te maken op het gebied van seksualiteit. Kinderen en jongeren worden namelijk al op jonge leeftijd geconfronteerd met de meest uiteenlopende informatie over seksualiteit. De sociale en maatschappelijke druk om op jonge leeftijd seksueel actief te zijn is bijzonder groot. Hierdoor ontstaat het risico op een verstoorde seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschijdend gedrag. Zogenaamde loverboys maken misbruik van de kwetsbaarheid van meisjes en jongens en buiten hen uit in de prostitutie. Op grond van eerlijke en objectieve informatie wil Bright Fame jongeren stimuleren om gezonde keuzes te maken op seksueel gebied en moedigen wij ouders en opvoeders aan hen hierin te steunen. Power in Purity verzorgt voor Bright Fame lessen en spreekbeurten waarin onderwerpen als Zelfbeeld, grenzen, weerbaarheid, seksualiteit, loverboys en prostitutie aan de orde komen.

Bright Fame helpt vrouwen en mannen om uit de prostitutie te stappen. Samen willen wij ontdekken waar hun passies, dromen en talenten liggen zodat zij op de bestemming komen die bij hen past. Als organisatie vinden we het belangrijk om er voor de prostituees te zijn. Het persoonlijke contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie is een belangrijk speerpunt van Bright Fame. Geloof, betrokkenheid en professionaliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

Bright Fame en  Mens & Samenleving zijn sinds 2018 partners. Samen bieden we hulp om een stukje menselijkheid te brengen aan zij die werkzaam zijn in een onmenselijke wereld.

Als Bright Fame houden we ons, naast het straatwerk en de hulpverlening, bezig met:

Bewustwording:
Bewustwording van problematieken die spelen rondom prostitutie en het motiveren van mensen om hier iets aan te doen. Dit doen we oa. op ons kantoor in Amsterdam waar we regelmatig groepen scholieren en studenten van diverse opleidingen ontvangen. Ook werken we mee aan allerlei onderzoeken, geven wij interviews en presentaties en verzorgen wij spreekbeurten.

Media:
We mogen een spreekbuis zijn voor vrouwen die zelf hun stem niet kunnen laten horen. Er is namelijk maar een heel kleine groep mondige vrouwen die hun stem laten horen maar het verhaal van een grote groep vrouwen waar wij contact mee hebben wordt niet gehoord. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau mogen wij een woordvoerder zijn voor deze vrouwen en worden wij uitgenodigd om hun stem te laten horen. We hebben goede contacten met diverse politici.

Samenwerken:
Bright Fame neemt een eigen plek in op de Wallen en vindt het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken met andere vergelijkbare organisaties. We maken deel uit van diverse samenwerkingsverbanden. In Amsterdam vinden gezamenlijke bidstonden met de diverse christelijke organisaties plaats en werken wij nauw samen met het Scharlaken Koord. Landelijk is er een hulpverleningsnetwerk actief vanwaaruit gezamenlijke acties worden ontplooid en we maken deel uit van het CPOE-overleg voor de hulp richting Oost-Europa.

Preventiewerk:
Bright Fame vindt het belangrijk dat jongeren op jonge leeftijd leren gezonde keuzes te maken op het gebied van seksualiteit. Kinderen en jongeren worden namelijk al op jonge leeftijd geconfronteerd met de meest uiteenlopende informatie over seksualiteit. De sociale en maatschappelijke druk om op jonge leeftijd seksueel actief te zijn is bijzonder groot. Hierdoor ontstaat het risico op een verstoorde seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschijdend gedrag. Zogenaamde loverboys maken misbruik van de kwetsbaarheid van meisjes en jongens en buiten hen uit in de prostitutie. Op grond van eerlijke en objectieve informatie wil Bright Fame jongeren stimuleren om gezonde keuzes te maken op seksueel gebied en moedigen wij ouders en opvoeders aan hen hierin te steunen. Power in Purity verzorgt voor Bright Fame lessen en spreekbeurten waarin onderwerpen als Zelfbeeld, grenzen, weerbaarheid, seksualiteit, loverboys en prostitutie aan de orde komen.


Hoop voor Morgen

Mens & Samenleving

Stichting Mens & Samenleving heeft een bijzonder project geïnitieerd waarmee zij het werk van Regina MacNack in Amsterdam een sterke impuls en bekendheid wil geven. Het project betreft het uitbrengen en verspreiden van een fotoboek over Regina en de zichtbare impact van haar werk op de (lokale) samenleving. Het boek en aanvullende online publicaties zullen naar verwachting veel mensen ertoe aanzetten het werk van MacNack te ondersteunen, juist in deze crisistijd.

 

 

Regina MacNack, Parel van Zuidoost
Regina MacNack wordt de moeder en de Parel van Amsterdam Zuidoost genoemd. In 1994 begon ze met het uitdelen van warme maaltijden aan junks op de Zeedijk.  Vanaf 2001 konden ook gezinnen die op de armoedegrens leefden terecht voor een voedselpakket. Vervolgens hoorde ze van kinderen die zonder ontbijt aan hun schooldag begonnen, waarna ze tosti’s en boterhammen uitdeelde op scholen. Dit was een succesvolle actie, maar het legde wel de pijnlijke nood en armoede bloot.

De toewijding en betrokkenheid van Regina  MacNack voor de minder-bedeelden in Amsterdam trok de aandacht van de stichting. Het werk van MacNack sluit naadloos aan op de doel-stellingen van de Stichting.

Daarom hebben Regina en de Stichting de handen ineengeslagen voor een nieuw project, namelijk het realiseren van een boek over Regina en de zichtbare impact van haar werk op de (lokale) samenleving.

In 2005 reikte Henny Huisman de Amsterdammer van het Jaar-trofee uit aan MacNack (zie foto). Deze onderscheiding ontving ze voor haar inzet voor minderbedeelden, deze mensen komen niet in aanmerking voor de reguliere Voedselbank. Wekelijks kan zij rekenen op de inzet van 85 vrijwilligers.

Project Versterken bekendheid en betrokkenheid van het werk van Regina MacNack

Stichting Mens & Samenleving wil een fotoboek realiseren over Regina en de zichtbare impact van haar werk op de (lokale) samenleving. Het boek zal zoveel mogelijk gratis verspreid worden onder belangstellenden, ook zal via social media ruchtbaarheid worden gegeven aan het werk en de mogelijkheid worden geboden dit boek gratis te bestellen. Naar verwachting zal deze publicatie, samen met de online publicaties leiden tot een grotere groep van betrokkenen en financiële supporters van het werk van Regina. Juist vanwege de coronacrises bewijst de waarde van dit werk zich doordat in de nood van velen wordt voorzien.

“Toen de corona-crisis begon moesten veel andere voedselbanken hun deuren sluiten. Dit merkten wij direct. We besloten niet dicht te gaan, maar onze openingstijden te verruimen om de drukte aan te kunnen. We willen blijven helpen, want deze mensen kunnen nergens anders naartoe.” – Regina MacNack

Om het boek en en online publicaties te realiseren is een totaalbedrag nodig van circa € 25.000.  Graag verneem ik van u of dit project in aanmerking komt voor een subsidie van uw fonds of stichting. We sturen u vervolgens graag meer informatie toe.